АКТИВ 2002 ЕООД - ГАБРОВО

Търговия с металорежещи и металообработващи инструменти. Оборудване за машини.
България
гр.Габрово, 5300
ул. Митко Палаузов 32
тел/факс: 066 808 215
GSM: 0887 588 530, 0889 355 150,
0896 840 864, 0896 368 608
e-mail: aktiv2002@gmail.com
Bulgaria
Gabrovo, 5300
32 Mitko Palauzov Str
phone/fax: 066 808 215
GSM: 0887 588 530, 0889 355 150
0896 840 864, 0896 368 608
e-mail: aktiv2002@gmail.com