АКТИВ 2002 ЕООД - ГАБРОВО

Търговия с металорежещи и металообработващи инструменти. Оборудване за машини.
Винтчета
Резервни части
Скорост на рязане
Скорост на рязане
Кодове по ISO за стругови пластини
Кодове по ISO за фрезови пластини
Кодове по ISO за външно стуговане
Кодове по ISO за вътрешно струговане
Видове сплави
Изчисления